Lagning av trägolv

Ett skadat golv kan ibland repareras med olika metoder såsom slipning, oljning, polering, ifyllnad.
Ta kontakt med oss så vi kan göra en bedömning av skadan.